Nieuws

Op 17 januari 2023, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

  “De Maasmechelaar moet opnieuw centraal staan” Vorige maand kondigden we aan dat Andy Pieters, kabinetschef en woordvoerder van Limburgs minister Zuhal Demir, de lijst zal trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Vier jaar na zijn laatste zitting als voorzitter van de gemeenteraad …

Op 29 augustus 2022

Om ons te wapenen tegen het veranderende klimaat en daarbij horende steeds langere periodes van droogte en hevigere neerslag. Lijkt het volgens N-VA Maasmechelen het uitgelezen moment om intelligenter om te gaan met ons regenwater. De overheid en bij uitbreiding de lokale gemeentebesturen moeten …

Op 2 juni 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

N-VA Maasmechelen is verheugd te horen dat het gemeentebestuur in de vrijetijd van onze jeugd, door het aanlegen van een skate, pumptrack, speeltuigen voor kleinere kinderen en..., zal investeren. Dit moedigen wij aan. Onze afdeling vroeg zich af of het gemeentebestuur al voldoende gedacht heeft aan …

Blikvangers

  • Dierenwelzijn, een gemiste Kans!

    Wie op zoek gaat naar beleid rond dierenwelzijn in Maasmechelen, zal van een zeer kale reis terugkeren. Dierenwelzijn is geen aanhangsel, maar een prioriteit! N-VA Maasmechelen pleit voor een schepen met de bevoegdheid: Dierenwelzijn. Dierenwelzijn is sinds 2014 een Vlaamse bevoegdheid, maar de gemeenten blijven verantwoordelijk voor een groot aantal thema’s. Denk maar aan evenementen waar dieren betrokken zijn, gevallen van dierenmishandeling waarvoor politietussenkomsten noodzakelijk zijn, beheer van zwerfdieren en gemeentelijke markten. De Huidige legislatuur is alreeds 3 jaar in voegen. Wij van N-VA Maasmechelen betreuren het ten zeerste dat er gedurende deze periode geen beleid werd uitgewerkt rond dierenwelzijn. Maasmechelen is aldus één van de weinige gemeenten in Vlaanderen waar er aan geen enkele schepen de bevoegdheid dierenwelzijn werd toegekend. Anno 2021 hechten terecht veel mensen en wij van N-VA Maasmechelen veel belang aan dierenwelzijn. Omtrent deze problematiek lijkt het ons daarom ook aangeraden een duidelijk aanspreekpunt in te voeren. Aangezien onze gemeente te kampen heeft met problemen rond rituele slachtingen, onverdoofd slachten en dierenverwaarlozing betreft het niet aanstellen van dergelijk schepen een grote gemiste kans. Deze keuze toont nog maar eens aan dat een goed daadkrachtig beleid niet primeert bij deze meerderheid. Door de bevoegdheid Dierenwelzijn bij een schepenmandaat te voegen zou er hieromtrent een efficiënt beleidsplan uitgewerkt kunnen worden. Zodoende zou er in onze gemeente met daadkracht een ommekeer mogelijk zijn. De schepen van dierenwelzijn is op deze manier perfect instaat om de te nemen beleidspunten aan diervriendelijkheid af te toetsen. Een centraal aanspreekpunt maakt het eerstens voor de burgers mogelijk om eventuele problemen of bezorgdheden te melden. Ook zou er samen met onze buurgemeenten een gezamenlijk plan kunnen uitgewerkt worden rond dierenverwaarlozing en zwerfdieren. Met uitzondering van Maaseik bestaat immers geen enkel volwaardig dierenasiel in het Maasland. Het verbod op ritueel en onverdoofd slachten kan vervolgens aan de hand van controles en sancties ook daadkrachtiger doen nageleefd worden. Hetgeen resulteert in een waar beleid. Ten slotte legt N-VA de nadruk volledigheidshalve op het uitwerken van een sensibiliseringscampagne rond dierenwelzijn in onze gemeente. Door het ontbreken van een aantal essentiële beleidspunten, zoals het beleidsplan omtrent dierenwelzijn, dreigt deze meerderheid de geschiedenisboeken in te gaan als de coalitie van de gemiste kansen. Indien de huidige meerderheid toch nog werk wenst te maken van dierenwelzijn in onze gemeente, heeft het aan N-VA Maasmechelen een bondgenoot.