Nieuws

Alle nieuwsitems

De Kracht van Verandering gaat soms trager dan we zouden willen, maar ze heeft de voorbije jaren gewerkt. De trendbreuk van 2013, waarbij de N-VA en Open VLD de hand reikten aan CD&V om samen een meerderheid te vormen, heeft geloond. De tanker is van richting veranderd en er is door velen sterk werk …

Op 9 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, OCMW-raad, Politieraad, Sociale Huisvestingsmaatschappij

Met 4 raadsleden die voortaan onafhankelijk zetelen én 1 verhuisbeweging was het de laatste weken erg onrustig in de Maasmechelse politiek. Maar laten we u vooral geruststellen: eigenlijk is er bitter weinig aan de hand. De bestuurscoalitie tussen N-VA, CD&V en Open VLD staat nog steeds stevig …

Op zaterdag 2 september 2017 startte onze ploeg het politieke najaar met de jaarlijkse 'Actie in de Fractie'-moment. Na Mechelen a/d Maas en Uikhoven, zakten we af naar Opgrimbie voor een brainstorm over ons programma voor deze én de volgende bestuurperiode.  Het geheel werd afgesloten met een …

Op 20 juni 2017, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad, Politieraad

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert dit jaar 2,6 miljoen euro om 20 tracés langs gewestwegen uit te rusten met trajectcontrole. De tracés werden geselecteerd op basis van de ongevallencijfers en minister Weyts zorgt voor 100% van de financiering. “Ik wil kordate controle op alle …

Op 20 april 2017, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad, Politieraad

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau – en dat gaan we ook in Maasmechelen merken. Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er 175.000 euro Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies …

In december lanceerden we een bevraging aan alle inwoners van Maasmechelen, zowel via dit huis-aan-huisblad als online. De bevraging werd door vele inwoners gesmaakt en ingevuld. Met kritische en constructieve reacties vooral. Daarvoor willen we u alvast bedanken. Naast het feit dat een grote …