Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 8 januari 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad, OCMW-raad, Verkiezingen 2018

Gisterenavond na 61 vergaderingen heeft Andy Pieters (N-VA) de voorzittershamer van de Maasmechelse gemeenteraad doorgegeven aan voormalig burgemeester en schepen Georges Lenssen (Open MM).Zijn laatste spreektijd gebruikte hij om drie zaken te bepleiten die hij belangrijk vind:  - de investering in …

De Kracht van Verandering gaat soms trager dan we zouden willen, maar ze heeft de voorbije jaren gewerkt. De trendbreuk van 2013, waarbij de N-VA en Open VLD de hand reikten aan CD&V om samen een meerderheid te vormen, heeft geloond. De tanker is van richting veranderd en er is door velen sterk werk …

Op 9 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, OCMW-raad, Politieraad, Sociale Huisvestingsmaatschappij

Met 4 raadsleden die voortaan onafhankelijk zetelen én 1 verhuisbeweging was het de laatste weken erg onrustig in de Maasmechelse politiek. Maar laten we u vooral geruststellen: eigenlijk is er bitter weinig aan de hand. De bestuurscoalitie tussen N-VA, CD&V en Open VLD staat nog steeds stevig …

Op 9 november 2017, over deze onderwerpen: OCMW-raad

Eerder lieten we al weten dat het de doelstelling is van N-VA om het einde van deze legislatuur met een lagere dotatie vanuit de gemeente aan het OCMW af te sluiten dan in 2013. Dit zonder ten koste te gaan van ons sociaal beleid. In 2013-2014 kwam er het toekomstplan voor het OCMW, gevolgd met …

Op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, OCMW-raad

De Verandering Werkt. In 2013-2014 kwam er al het toekomstplan voor het OCMW, gevolgd met bijkomende structurele inspanningen door het OCMW in 2016. In 2017 doet het OCMW in Maasmechelen nóg een bijkomende inspanning door haar dotatie met 1,2 miljoen euro te verminderen, zonder afbreuk te doen aan …

De Verandering Werkt. In 2013-2014 kwam er al het toekomstplan voor het OCMW, gevolgd met bijkomende structurele inspanningen door het OCMW in 2016. In 2017 doet het OCMW in Maasmechelen nóg een bijkomende inspanning door haar dotatie met 1,2 miljoen euro te verminderen, zonder afbreuk te doen aan …

Op 6 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, OCMW-raad, Sociale Huisvestingsmaatschappij

De N-VA is altijd van mening geweest dat het huidige zorgaanbod voor senioren (twee rusthuizen) aangevuld moet worden met kleinschalige assistentiewoningen in de dorpskernen, zodat ouderen hun vertrouwde kerkdorp niet hoeven te verlaten. Ook voor een derde grote zorgsite is de N-VA steeds vragende …