N-VA: “Waarom niet besturen met een schepen minder, zoals met het vorige bestuur?”

Op 9 januari 2019

Op dinsdag 8 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Raadsleden Erik Ver Berne, Gerard Colson, Alyssa Gallo en Eef Hermans legden de eed af. Kort daarna nam fractieleider Erik Ver Berne het woord richting de nieuwe meerderheid tussen CD&V en Open MM.

Lees ze hier: 

 

“Goede avond voorzitter, burgemeester, schepenen, raadsleden en aanwezigen

 

Allereerst wil ik u ook namens onze fractie alle verkozenen feliciteren en veel succes toewensen.

 

Het begin van een nieuwe legislatuur is altijd spannend en een kwestie van afwachten. Ik hoop dan ook dat het besturen iets makkelijker gaat gaan dan het verdelen van de prijzen.

Door twee delen was snel gebeurd en in dit geval misschien niet echt volgens de wil van de kiezer maar die komt pas achter 6 jaar terug om de hoek kijken. 

 

In FTE of aantal koppen (3,5/3,5)  is er wel degelijk een discripantie tussen het aantal behaalde zetels en de verdeling van de uitvoerende mandaten. Maar als men dan kijkt naar de verdeling van de bevoegdheden denk ik dat deze wel ongeveer klopt, want de grootste partij heeft ongeveer alles in handen, uiteraard de burgemeester, politie , brandweer, financiën, OCMW, Maaslands huis…. Of hoe dat men zich als kleine onervaren coalitiepartner kan laten blij maken met het aantal postjes en niet met de inhoud. 

 

Trouwens laat men hier een unieke kans liggen om te besparen op een schepenpost zoals het decreet voorziet. Met slechts twee coalitiepartners en dergelijke verkiezingsuitslag moet dit toch niet zo moeilijk geweest zijn. Alhoewel als ik nu zie hoe dat men de mandaten heeft moeten  opsplitsen om iedereen aan boord te houden in zulk een krappe meerderheid, zou dit toch wel voor een groot probleem gezorgd hebben. 

 

Ik heb de indruk dat men hier een ode aan het Maasmechelse carnaval heeft willen brengen. 11 personen voor 7 mandaten!! De raad van 11. 

 

Ik wil de carnavalsvereningen hier zeker niet te kort doen want hier stopt dan ook iedere vergelijking  met deze mensen die jaar in jaar uit onbaatzuchtig, schouder aan schouder staan om continuiteit te brengen in het Maasmechelse carnaval. Een dergelijke opsplitsing van mandaten lijkt mij allesbehalve een basis voor continuiteit en een degelijk bestuur.

 

Ik hoop dat ik ongelijk zal krijgen , want het belang van de Maasmechelaar is en blijft prioritair. Vanuit de oppositie zullen wij hierover waken , constructief maar alert waar nodig.

 

Tot wens ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en niet te vergeten een goede gezondheid en dit laatste in het bijzonder voor de leden van de meerderheid want met maar twee raadsleden op overschot mogen er de komende zes jaar niet te veel zieken tegelijk vallen.

 

Ik dank u.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is